Zorg voor mensen met een psychose in de huisartsenpraktijk

Mw M.P.T.Oud

Mensen met een psychotische stoornis hebben een verhoogd risico op somatische comorbiditeit zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus; uit de literatuur blijkt de eerstelijnszorg hier geen rekening mee te houden.

Doelstelling onderzoeksproject:

Inzicht verwerven in de aard en omvang van de zorg van de huisarts voor patiënten met een psychotische stoornis teneinde een richtlijn te kunnen formuleren om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren.

Onderzoek opzet:

In het LINH databestand wordt nagegaan welke somatische comorbiditeit voorkomt bij patiënten met een psychotische stoornis. Over een periode van 5 jaar wordt het hulpzoekgedrag van de patiënten en het huisartsgeneeskundig handelen daarbij in kaart gebracht. De data worden vergeleken met een controlegroep van mensen met psychische klachten zonder psychose en met een controlegroep zonder psychische problemen.

Geef een reactie