Voorkeuren van oudere patiënten met multimorbiditeit als leidraad bij medicatie beoordeling

Dr J.Schuling, prof dr FM.Haaijer-Ruskamp UMCG

Deelonderzoek: Verhelderen en wegen van patiëntvoorkeuren:

  • Het ontwikkelen van de behandelvoorkeurenschuif tot een gestandaardiseerde interventie die kan rekenen op een goede acceptatie door patiënten en op een breed draagvlak onder huisartsen en hun praktijkondersteuners.
  • Het vaststellen van het profiel van die patiënten bij wie het gesprek met de behandelvoorkeurenschuif effectief is.

Interventie:

De behandelvoorkeurenschuif is een gesprekshulpmiddel, waarmee de huisarts de voorkeuren van de patient kan verhelderen en deze in staat stelt een eigen weging te maken tussen 4 generieke behandeluitkomsten, te weten levensverlenging, onafhankelijkheid, pijnbestrijding en verlichting van andere symptomen. De score op de behandelvoorkeurenschuif vormt een leidraad voor de huisarts om de bestaande behandeling te herzien. In Nederland is nog geen ervaring opgedaan met het werken met een dergelijk hulpmiddel.

Op een eerste kennismaking, in het kader van nascholing, kwamen enthousiaste reacties. De deelnemende huisartsen ontvangen een training in gedeelde besluitvorming, in het bijzonder in de toepassing van de behandelvoorkeurenschuif.

Hoofddoel:

Verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere patiënten met multimorbiditeit. Andere subdoelen zijn:

  1. vaststellen voor welke ouderen met multimorbiditeit een overgang van ziektespecifieke behandelingen naar een integrale behandeling conform de voorkeuren van de patient geïndiceerd is;
  2. nagaan welke effecten de toepassing van de behandelvoorkeurenschuif bij ouderen met multimorbiditeit oplevert.

Geef een reactie