Verbeteren van de kwaliteit van leven en de prognose van patiënten met diabetes type 2 en hartfalen (door vroegtijdige herkenning van hartfalen bij diabetes)

Leandra Boonman-de Winter

De primaire onderzoeksvraag is:

  • Hoe vaak komt hartfalen voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2 van 60 jaar en ouder?

De aanvullende onderzoeksvragen:

  • Wat is de meest (kosten-)effectieve diagnostische strategie om voorheen onbekend hartfalen bij patiënten met type 2 diabetes te detecteren.
  • Wat is de impact van hartfalen en de combinatie van de diagnose hartfalen met vervolgens behandeling van hartfalen, op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij patiënten met type 2 diabetes.

Dit onderzoek is door een ander fonds gesubsidieerd. De stichting Stoffels-Hornstra heeft een aanvullende subsidie verstrekt.

Geef een reactie