“Therapietrouw bij patiënten met onvoldoende gecontroleerde hoge bloeddruk”

Dr. Monika Hollander

Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en sterfte. Bij veel patiënten blijft de bloeddruk te hoog, ondanks het gebruik van 3 of meer bloeddrukverlagende medicijnen. We noemen dit “ongecontroleerde hypertensie”. Deze patiënten hebben een extra hoog risico op hart- en vaatziekten en worden meestal naar de specialist in het ziekenhuis verwezen. Uit onderzoek is gebleken dat als de therapietrouw beter was geweest er bij groot deel van hen verwijzing niet had gehoeven.

In de STEPWISE-HTN trial wordt het effect nagegaan van een praktisch stappenplan bij 240 patiënten met ongecontroleerde hypertensie in de huisartsenpraktijk. De helft van de huisartsen verstrekt de gebruikelijke behandeling en de andere helft volgt een stappenplan bij de gebruikelijke behandeling. Een belangrijk onderdeel van het stappenplan is nagaan of patiënten hun bloeddrukverlagende pillen innemen (therapietrouw). Dit werd tot nu toe nagegaan met vragenlijsten. Echter een veel betrouwbaardere manier is het te meten door middel van bloedonderzoek.

Tegenwoordig kunnen de afbraakproducten van de voorgeschreven medicijnen worden gemeten.

Vraagstelling:

  • Hoe is de relatie tussen therapietrouw (gemeten aan de hand van de afbraakproducten) en bloeddruk?
  • Welke redenen geven patiënten aan om de medicijnen niet volgens voorschrift te gebruiken?
  • Leidt de stapsgewijze interventie tot een betere therapietrouw dan de gebruikelijke zorg?

Met de antwoorden op deze vragen kan de behandeling van hoge bloeddruk verder verbeterd worden.