Saturatiemeting thuis bij COVID-19 patiënten. Een gerandomiseerde, gecontroleerde pilot trial naar de haalbaarheid en veiligheid van thuismonitoring met pulsoximetrie bij COVID-19 patiënten met een cardiovasculaire ziekte of een cardiovasculair risicoprofiel.

Prof. Dr. Frans H Rutten

Bij dit onderzoek gaan we na of een reeds geteste meter die het zuurstofgehalte in het bloed meet, veilig en nuttig is indien deze door patiënten thuis wordt gebruikt.

Dit gaan we na bij patiënten die een matig ernstige COVID-19 infectie hebben én een hart- en vaatziekte hebben óf risicofactoren op een hart- of vaatziekte zoals hoge bloeddruk, overgewicht of suikerziekte.

Hiertoe krijgen in een klein test onderzoek 25 patiënten een meter thuis (3 maal daags meten). Zij worden vergeleken met 25 patiënten die gebruikelijke zorg van de huisarts krijgen. Dit kan in beide gevallen ook betekenen verwijzing naar het ziekenhuis als dit nodig is.

Met deze studie zal helder worden of (1) zuurstofmeting thuis goed is uit te voeren, (2) als prettig/veilig wordt ervaren, (3) zorgt voor bijtijds insturen naar het ziekenhuis als dit nodig blijkt te zijn.