Welke alarmsignalen (rode vlaggen) zijn waardevol bij de diagnostiek van maligniteiten in de wervelkolom in de eerstelijnsgezondheidszorg?

 

Prof dr BWKoes

Het doel van deze studie om de wetenschappelijke onderbouwing van de rode vlaggen die in richtlijnen worden aanbevolen bij de diagnostiek van maligniteiten in de wervelkolom vast te stellen. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald welke rode vlaggen het meest belangrijk zijn voor directe toepassing in de daqeliikse praktiik dan wel voor nadere bestuderinq in klinische studies. Het project bestaat uit twee deelonderzoeken: (1) nventarisatie van (inter) nationale richtlijnen voor de diagnostiek van maligniteiten van de wervelkolom.In bestaande richtlijnen/standaarden gepubliceerd in minimaal 13 verschillende landen, wordt nagegaan welke rode vlaggen warden aanbevolen bij de diagnostiek in de eerstelijnsgezondheidzorg van maligniteiten van de wervelkolom. (2) Van alle rode vlaggen die bij deelproject 1zijn geïdentificeerd, zal systematisch geïnventariseerd worden wat de huidige evidence is aangaande hun diagnostische waarde. Dit gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek waarbij specifiek gezocht wordt naar review-artikelen en originele studies naar de diagnostische waarde van de rode vlaggen en maligniteiten van de wervelkolom.

Geef een reactie