Palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten: sluit het zorgaanbod in de eerste lijn aan op de behoeften?

 

 

 

Prof. dr. AL. Francke

Dit onderzoek kan antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre sluit de palliatieve zorg van huisartsen en verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg aan bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van mensen met voortschrijdende kanker en hun naasten?. Dit onderzoeksproject zal resulteren in een duidelijk beeld van de mogelijke discrepanties en hiaten tussen zorgaanbod en -behoefte van patienten met kanker en hun naasten in de palliatieve fase. Deze resultaten worden omgezet in concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van palliatieve zorg in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van een complexe zorgvraag van een groeiende groep patienten: bieden we de juiste zorg aan, in de juiste vorm, met de juiste omvang en intensiteit, gegeven door de juiste zorgprofessional aan patienten met kanker en hun naasten in de eerstelijns palliatieve zorg? Dit onderzoek kan antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre sluit de palliatieve zorg van huisartsen en verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg aan bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van mensen met voortschrijdende kanker en hun naasten?. Dit onderzoeksproject zal resulteren in een duidelijk beeld van de mogelijke discrepanties en hiaten tussen zorgaanbod en -behoefte van patienten met kanker en hun naasten in de palliatieve fase. Deze resultaten worden omgezet in concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van palliatieve zorg in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van een complexe zorgvraag van een groeiende groep patienten: bieden we de juiste zorg aan, in de juiste vorm, met de juiste omvang en intensiteit, gegeven door de juiste zorgprofessional aan patienten met kanker en hun naasten in de eerstelijns palliatieve zorg?

Geef een reactie