Tijdige (h)erkenning van dementie: validatie van geautomatiseerde (zelf)screeners

Hans Wouters, Hein van Hout, Wiesje van der Flier, Anne Margriet Pot, Philip Scheltens, Henriette van der Horst. Afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde & Alzheimercentrum VUmc & het Trimbos Instituut.

Een publiekelijk toegankelijke anonieme automatische telefonische of online zelf-screener geeft een inschatting van het eigen cognitief functioneren. Een dergelijke zelf-screener werkt drempelverlagend, omdat mensen niet eerst hun gene hoeven te overwinnen om over de mogelijkheid van dementie te praten. Omgekeerd kan de huisarts bezorgde ouderen attenderen op deze zelf-screener. Het inzicht van mensen met vroege dementie in het functioneren van het eigen geheugen en concentratievermogen is waarschijnlijk intact. Het is daarom te verwachten dat deze mensen in staat zullen zijn om hun eigen bezorgdheid over hun geheugen- en concentratieproblemen te verifiëren met behulp van een zelf-screener.

Doelstelling(en) onderzoeksproject:

Dit project stelt zich ten doel om twee geautomatiseerde cognitieve tests met bijpassend uitslagadvies te ontwikkelen en te valideren voor zowel afname via internet als per telefoon. De eerste test is een zelf-screener van het eigen geheugen. De tweede test is een hetero-anamnestische vragenlijst waarmee een naaste de ernst van de geheugenproblemen van een partner of familielid na kan gaan.

Het project bestaat uit drie gedeelten:

  1. een pilot waarin optionele onderdelen voor de geautomatiseerde zelf-screener en hetero-anamnestische vragenlijst worden getest op gebruiksvriendelijkheid.
  2. verifiëren of zowel de zelf-screener als de automatische hetero-anamnestische vragenlijst accuraat zijn voor het vaststellen van cognitieve achteruitgang zoals gemeten met een gevalideerde neuropsychologische testbatterij en een klinische diagnose van dementie.
  3. passende testadviezen formuleren met betrokkenheid van experts en de doelgroep.

Geef een reactie