GET READY om terugval bij angst en depressie te voorkómen: een studie naar de ervaringen met de toepassing van een begeleid E-healthprogramma in de huisartsenpraktijk

Prof. Dr. Berno van Meijel

Dit kwalitatieve onderzoek vormt een separate deelstudie ter aanvulling op het GET READY onderzoek, waarbij via de huisartsenpraktijk een terugvalpreventieprogramma – met E-health-ondersteuning – wordt aangeboden aan mensen die recent zijn hersteld van depressie- en/of angstklachten en daarvoor behandeling ontvingen in de basis- of specialistische GGZ.

In dit kwalitatieve onderzoek zullen interviews gehouden worden met 15 patiënten en 15 praktijkondersteuners huisarts GGZ (POH-GGZ) die deelnemen aan GET READY. Deze interviews zullen ‘in paren’ plaatsvinden, wat betekent dat we zowel de patiënt als diens POH-GGZ interviewen naar hun ervaringen met het terugvalpreventieprogramma. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de verschillende perspectieven op de waarde en bruikbaarheid van het interventieprogramma. Na afronding van de individuele interviews zullen er twee toetsende focusgroepinterviews gehouden worden, een met patiënten en een met POH-GGZ. Hierbij worden de resultaten uit de individuele interviews samenhangend gepresenteerd, waarna toetsing van de bevindingen plaatsvindt en zal worden vastgesteld hoe het terugvalpreventieprogramma verder verbeterd kan worden.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan het terugvalpreventieprogramma voor angst en depressie verder worden aangepast aan de wensen en voorkeuren van patiënten en POH-GGZ, waardoor de kansen op succesvolle implementatie in de toekomst verder verhoogd kunnen worden.