Ervaringen en opvattingen van oncologisch specialisten en huisartsen over advance care planning bij oncologische patiënten: wie bespreekt wat, hoe en op welk moment?

Drs. J.J. Oosterink,

Advance care planning (ACP) is het proces waarbij de patiënt, in samenspraak met hulpverleners en naasten, besluiten neemt over zorg en behandeling in de toekomst. ACP wordt gezien als een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg met aangetoond positieve zorguitkomsten: minder angst en stress bij patiënten, meer tevredenheid bij naasten, vaker overlijden op de gewenste plek en minder agressieve behandeling in de laatste levensfase, waardoor lagere zorgkosten in de laatste weken.

Vraagstellingen

1. Welke levenseinde onderwerpen worden op welk moment, door wie en hoe besproken bij palliatief behandelde oncologische patiënten?

2. (Waarom) vinden oncologisch specialisten en huisartsen ACP belangrijk?

3. Hoe verloopt de taakverdeling, de afstemming en de samenwerking?

4. Wat zijn voor oncologisch specialisten en huisartsen bevorderende en belemmerende factoren bij ACP?

Geef een reactie