Elektronische zelfmonitoring van stemming voor het voorspellen van depressie na kanker: Onderzoek naar de toepassing van “Ecological Momentary Assessment” in de huisartspraktijk

dhr. dr. Johannes Wouters, dhr. dr. Huibert Burger, mw. dr. Saskia Duijts,                            mw. dr. Harriëtte Riese, mw. dr. Jetje de Vries, mw. prof. dr. Marjolein Y. Berger

Stemmingsklachten en depressie komen  vaak  voor als mensen  kanker  hebben gehad. Maar voor de huisarts is het herkennen van depressie niet eenvoudig. Mensen met een depressie hebben  vaak  geheugenklachten. Hierdoor is het lastig om de huisarts te vertellen welke stemmingsproblemen iemand precies heeft. Voor patiënten die kanker hebben gehad is dit nog moeilijker. Ook behandeling met chemotherapie leidt vaak tot geheugenstoornissen. Daarnaast zijn de depressieve klachten na kanker anders dan de klachten die de meeste patiënten met depressie hebben. Een veelbelovende methode om een beginnende  depressie  beter te herkennen heet Ecological Momentary Assessment ( EMA).

Via een app op de smartphone, krijgen patiënten op toevallige momenten van de dag gedurende een aantal weken signalen. Na elk signaal vraagt de EMA app aan patiënten  om een korte vragenlijst in te vullen over hun stemming op dat moment. Zo kan de stemming tijdens een aantal weken nauwkeurig worden gevolgd. De huisarts kan vervolgens sneller ingrijpen als een patiënt een depressie dreigt te krijgen. In dit onderzoek wordt bij 105 patiënten die kanker hebben gehad, nagegaan of de EMA app depressie voorspelt. Patiënten met uitzaaiingen of met ernstige psychiatrische problemen worden niet uitgenodigd. Daarnaast worden huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten geinterviewd hoe je de EMA app in de praktijk het beste kunt gebruiken. De resultaten bieden inzicht in het gebruik van EMA om depressie bij kankerpatiënten sneller te herkennen. De EMA app wordt samen met een “Infographic” met daarin nuttige uitleg beschikbaar gesteld aan huisartsen zodat ze de EMA app kunnen gebruiken.