Effect van leefstijladvisering op de kwaliteit van leven. Eerstelijns onderzoek op het gebied van hartziekten

Het onderzoek maakt deel uit van de GOAL-study
K.van der Meer, F.W. Beltman

Doelstelling(en) onderzoeksproject:

De vraagstellingen die beantwoord dienen te worden zijn als volgt:

  • Wat is het effect van leefstijladvisering door een praktijkondersteuner op de kwaliteit van leven na 1 en 3 jaar follow-up in vergelijking met de gebruikelijke huisartsenzorg.
  • Wat is het verschil in kwaliteit van leven tussen deelnemers die wel de gewenste gewichtsreductie (gewichtsafname tenminste 5%) behalen en deelnemers waarbij dat niet gelukt is (gewichtstoename meer dan 1%).
  • Wat is het effect van leefstijladvisering door een praktijkondersteuner op de kwaliteit van leven na 1 en 3 jaar follow-up in vergelijking met de gebruikelijke huisartsenzorg. Wat is het verschil in kwaliteit van leven tussen deelnemers die wel de gewenste gewichtsreductie (gewichtsafname tenminste 5%) behalen en deelnemers waarbij dat niet gelukt is (gewichtstoename meer dan 1%).

Opzet:

De GOAL-study wordt uitgevoerd in op 11 locaties (huisartspraktijken) in Groningen, Friesland en Drenthe. De deelnemers (n=456) hebben een verhoogd cardiovasculair risico (overgewicht (BMI tussen 25-40 kg/m2) en daarnaast hypertensie en/of dyslipidemie) en door middel van leefstijladvisering wordt geprobeerd dit risico te verlagen.

In 2006 is de nulmeting verricht, in 2007 de eerstejaarsmeting en in 2009 vindt de derdejaarsmeting plaats. Vanaf 1 augustus 2009 zullen alle gegevens verzameld zijn.

Evaluatie:

Met behulp van statistische toetsen zal bekeken worden er veranderingen zijn opgetreden in de kwaliteit van leven na 1 en 3 jaar en of mogelijke veranderingen samenhangen met de gewichtsverandering. Verder zal onderzocht worden of dit afhangt van het geslacht, de leeftijd en de mate van overgewicht

Geef een reactie