De PROSPECTS studie is een observationele studie die over de tijd verschillende aspecten en uitkomsten van SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) zal onderzoeken bij patienten die zich bij verschillende zorginstellingen melden met S

Drs Nikki van Dessel, EMGO+ instituut VU medisch centrum

De primaire doelstelling is het in kaart brengen van het beloop van klachten en functioneren bij patienten met SOLK. Hierbij willen we in stand houdende factoren identificeren bij patienten met SOLK, evenals voorspellende factoren voor een gunstig of juist ongunstig beloop.

Dit zal leiden tot betere prognostische gegevens over SOLK. Daarnaast zal het leiden tot identificatie van risicopatienten voor persisiterende SOLK en tot aanknopingspunten voor behandeling.

Geef een reactie