Addition onderzoek

G.E.H.M.Rutten

De studie is een onderdeel van de internationale Addition studie. In deze interventiestudie worden de effecten van gebruikelijke behandeling vergeleken met intensieve multifactoriele behandeling. De uitkomst maten zijn: overlijden en macro- en microvasculaire ziekte.

Doelstelling:

het ontwikkelen van preventieve strategien voor toepassing in de 1e lijn voor het tegengaan van cognitieve achteruitgang. In de onderhavige studie wordt met neuropsychologische onderzoeken de cognitieve achteruitgang bij vroege diabetes type 2 patienten gemeten. Een tweede doel van de studie is het ontdekken van determinanten van versnelde cognitieve achteruitgang in DM2 patienten.

Geef een reactie