Maandelijks archief: januari 2018

Het effect van pijn op het cognitief functioneren van ouderen.

Aanvrager: Guusje van der Leeuw, Arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (AIOTHO) VU Medisch Centrum

Recent onderzoek van de Amerikanse onderzoeksgroep met wie we samen dit project uitvoeren, laat een matig sterke associatie zien tussen pijn en cognitief functioneren. In een groot cohort van patiënten van 70 jaar en ouder, geïncludeerd in de ‘MOBILIZE Boston’ studie, is pijn gemeten met de ‘Brief Pain Inventory’.

Het onderzoek toont een associatie bij ouderen van de mate van pijn en de interferentie van pijn met activiteit, stemming, lopen, werk, relaties, slaap en levensgenot, en cognitief functioneren in het domein van geheugen en uitvoerende taken. Wanneer demografische en gezondheidskarakteristieken werden meegenomen in de analyses, veranderden de eerder geobserveerde associaties, waarbij een groot deel van de statistisch significante associaties verdwenen. De associatie tussen de interferentie van pijn met diverse activiteiten en de algemene maat van cognitief functioneren (‘general cognitive function ‘) bleef wel statistisch significant.

Waarschijnlijk zijn er diverse factoren en biomarkers die de relatie tussen pijn en cognitief functioneren beïnvloeden, waar inflammatie (ontsteking) er mogelijk een van is. Naast inflammatie, is een depressieve stoornis een mogelijke mediator.

In het voorgestelde onderzoeksproject willen we de correlatie tussen pijn en cognitief functioneren bij ouderen nagaan door zowel een cross-sectionele als een longitudinale analyse uit te voeren, om te bekijken of de associatie tijdelijk is of persisteert na 1jaar. We gaan na of een depressieve stoornis en inflammatie de associatie mediëren. Inzicht in deze verbanden kan meer informatie bieden over het cognitief functioneren.

Doelstelling:

  1. Nagaan in welke mate pijn en cognitief functioneren bij ouderen samenhangen, in twee onafhankelijke datasets.

  2. Nagaan in welke mate pijn en cognitief functioneren samenhangen na 1 jaar follow-up en te onderzoeken of de samenhang sterker wordt in de tijd.

  3. Nagaan of inflammatie en depressie de associatie tussen pijn en cognitief functioneren  beïnvloeden.

In ons project maken we gebruik van reeds verzamelde Amerikaanse data. Deze resultaten zijn vervolgens ook bruikbaar in Nederland.

Als uitkomstmaat kijken we naar cognitief functioneren, op multipele domeinen, zoals aandacht, uitvoerende taken en geheugen