Home

De Stichting Stoffels-Hornstra is een ANBI instelling (KvK 41098645), fiscaal nummer 8085.93.729, zij verleent subsidies voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van:

  • kanker;
  • hersenziektes;
  • hart- en vaatziekte;
  • oogziektes.

De gelden komen uit een legaat van Anne Stoffels-Hornstra. Haar wens om een bijdrage te leveren aan verbetering van behandeling en zorg voor patiënten lijdend aan deze aandoeningen wordt hiermee verwezenlijkt.

Dit doet de Stichting nu ruim 10 jaar door jaarlijkse donaties aan:

  • Stichting Koningin Wilhelmina Fonds;
  • Hersenstichting Nederland;
  • Nederlandse Hartstichting;
  • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam.

Sinds 2008 beoogt de Stichting rechtstreeks kleinschalig en innovatief onderzoek op de bovengenoemde terreinen te stimuleren en subsidiëren. Hiervoor komen 1e lijns- en transmuraal onderzoek in aanmerking, die aantoonbaar relevant zijn voor de praktijk. Kleinschalige pilots als vooronderzoek voor een grotere studie vallen hier ook onder. De stichting beëindigt haar werk in 2030.

Jaarlijks stelt de Stichting hiervoor een budget van € 110.000,- beschikbaar (3 à 5 projecten). De Stichting beëindigt haar werkzaamheden op 1 februari 2030. Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een wetenschappelijke commissie, bestaande uit deskundigen met ruime wetenschappelijke en praktijkervaring.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u onder Aanvraagprocedure.

KVK: 41098645