Home

Stichting Stoffels Hornstra, beëindigt voortijdig haar activiteiten.

De ANBI Stichting Stoffels-Hornstra (KvK 41098645), fiscaal nummer 8085.93.729 verleent subsidies voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van: kanker; hersenziektes; hart- en vaatziekte & oogziektes. Daarnaast stimuleert en subsidieert de Stichting kleinschalig innovatief transmuraal en 1e lijn onderzoek met aantoonbare relevantie voor de 1elijn praktijk.

De Stichting ontstond na de begrafenis van Herman Stoffels, de oom van huisarts Johan Stoffels. Anne, zijn tante vertelde op de begrafenis dat er een miljoen gulden uit de erfenis bedoeld waren voor verbetering van behandeling en zorg voor patiënten lijdend aan aandoeningen kanker, hersenziekte, hart en vaatziekte en oogaandoeningen.

Wat te doen met het legaat van tante Anne Stoffels-Hornstra?

Het begon met het geld onderbrengen in een ANBI-vermogensfonds waardoor geld, geld zou maken waarmee nog meer onderzoek gestimuleerd en gesubsidieerd zou kunnen worden. In 2008 vroeg Johan collega huisartsen of ze in een wetenschappelijke commissie wilden plaatsnemen om de aanvragen inhoudelijk te beoordelen op wetenschappelijke relevantie en toegevoegde waarde voor de transmurale en 1e lijn praktijk. Elke subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de wetenschappelijke commissie, bestaande uit deskundige huisartsen met ruime wetenschappelijke en praktijkervaring.

Inmiddels heeft deze commissie ruim 120 onderzoeken inhoudelijk op haar merites beoordeeld en de aanvragers gestimuleerd nog exacter de doelen en relevantie van hun onderzoek te verduidelijken aan de wetenschappelijke commissie.

Naast deze subsidies voor 1e lijns-onderzoek heeft de Stichting ruim 20 jaar door jaarlijkse donaties gegeven aan:

  • Stichting Koningin Wilhelmina Fonds;
  • Hersenstichting Nederland;
  • Nederlandse Hartstichting;
  • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Oogziekenhuis Rotterdam.

Met deze benutting van het legaat is de stichting meer dan tegemoetgekomen aan de wensen van tante Anne.  Jaarlijks hebben vier relevante onderzoeksinstituten subsidie ontvangen en zijn meer dan 120 onderzoek aanvragen van Universitaire en andere onderzoeksinstituten beoordeeld op relevantie en ongeveer de helft beloond met subsidie. De Stichting heeft door goed te beleggen, jaarlijks een budget van € 110.000, – beschikbaar kunnen stellen voor 3 à 5 projecten).  De roem is de stichting vooruitgesneld, er zijn veel meer subsidieverzoeken binnengekomen, en beloond, waardoor de belegde gelden eerder zijn gespendeerd dan financieel planmatig was voorzien.

Hiermee heeft het bestuur van de Stichting, die in 2030 zou ophouden te bestaan, wegens overweldigend succes besloten haar taken per 1-1-2023 te beëindigen. Tante Anne kan trots zijn op neef Johan. Het doel is meer dan overtuigend behaald. De wetenschappelijke commissie heeft de zware taak om de overvloed aan laatste subsidie aanvragen te beoordelen. Daar zal helaas bijna 50% van moeten worden afgewezen, want ‘de pot’ is leeg. Het bestuur van Stichting Stoffels Hornstra wenst alle, bij de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg betrokken professionals en burgers, veel tante Anne legaten toe. En het bestuur van de Stichting Stoffels Hornstra wil graag alle onderzoekers bedanken voor hun resultaten voor de dagelijkse praktijk. Want daar gaat het om voor de Stichting!!!